Lý do bạn chọn trung tâm chúng tôi cấp chứng chỉ tiếng anh b1, b2, chứng chỉ tin học

Thi cấp chứng chỉ thật,nhanh, đúng hẹn, lưu hồ sơ gốc, công chứng toàn quốc…
 
Trung tâm chúng tôi tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng anh tin học theo đúng quy trình của BỘ GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO

Tổ chức thi chứng chỉ tiếng anh tin học chuẩn 100%
I ,Thời gian thi và lệ phí thi chứng chỉ tiếng anh tin học
 
thi chứng chỉ tiếng anh tin học bộ giáo dục  Thi 2h thứ 5  hàng tuần ( có thể sáng nộp hồ sơ chiều thi )
 • chứng chỉ tin học bộ giáo dục (A,B),: 200.000đ
 • Chứng chỉ tiếng anh bộ giáo dục (A,B): 200.000đ.
 • 1 cặp chứng chỉ tiếng anh tin học (A, B) : : 250.000đ fpt-hot
 • Chứng chỉ tiếng anh C bộ giáo dục : 300.000 đ
 • Mẫu chứng chỉ tiếng anh Bộ GIáo Dục
 • Mẫu chứng chỉ tiếng anh Bộ GIáo Dục
 • Thi chứng chỉ tiếng anh tin học bộ giáo dục tại hà nội-  
 • Liên hệ: 0978.604.809
Chứng chỉ tiếng anh tin học của trung tâm Allianz
Thời gian thi: 2h30 vào các thứ 2 -3 -4 -5-6trong tuần
Nhận chứng chỉ sau 1 ngày không tính thứ 7 chủ nhật
 • Chứng chỉ tiếng anh trình độ A,B15000.000 Đ
 • Chứng chỉ tiếng anh trình độ  C : 150.000 Đ
 • Chứng chỉ tin học A ,B:  200.000 Đ
 • Cả chứng chỉ tiếng anh tin học  A,B :  Nay chỉ còn 250.000 đfpt-hot


II, Hồ sơ cấp chứng chỉ tiếng anh tin học :

Ảnh : 2 ảnh 3×4 /1 chứng chỉ ( bạn cấp chứng chỉ tiếng anh tin học thì cần 4 ảnh 3×4)
Chứng minh thư photo : 2 Cmt photo ( không cần công chứng)
Nhận chứng chỉ sau 1-7 Ngày kể từ ngày thi
Liên hệ: 0978.604.809