Chứng chỉ tin học IC3 là gì? Chứng chỉ tin học IC3 là gì?

IC3 LÀ CÁI GÌ ? Hiện nay, có nhiều bạn học viên trên khắp cả nước đang băn khoăn rằng, tại sao trước đây chúng ta có chứng chỉ tin học ngoại ngữ A, B, C thì hiện nay tiếng Anh được thay thế bằng các chứng chỉ mới B1, B2, C1 còn Tin học thì thay bằng chứng chỉ IC3. Đây là một thực tế phản ánh sự thay đổi vì sự phát triển của xã hội và nền giáo dục Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao t