Các đơn vị được cấp chứng chỉ ngoại ngữ B1 B2 6 bậc VSTEP trên toàn quốc Các đơn vị được cấp chứng chỉ ngoại ngữ B1 B2 6 bậc VSTEP trên toàn quốc

Hiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận 10 cơ sở giáo dục đào tạo được tham gia rà soát năng lực ngoại ngữ giáo viên tiếng Anh và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, danh sách như sau: - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội - Trường Đại học Hà Nội - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng -


ĐH Quốc Gia chấp nhận chứng chỉ ngoại ngữ của những trường ĐH nào? ĐH Quốc Gia chấp nhận chứng chỉ ngoại ngữ của những trường ĐH nào?

Hiện nay ĐH Quốc gia Hà Nội chấp nhận chứng chỉ ngoại ngữ của các trường ĐH sau: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội Trường Đại học Hà Nội Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh


Phân biệt chứng chỉ Tiếng Anh: KET, PET và FCE Phân biệt chứng chỉ Tiếng Anh: KET, PET và FCE

KET, PET và FCE là gì? Khác nhau điểm nào? Thông tin dưới đây giúp bạn dễ dàng phân biệt chứng chỉ tiếng Anh KET, PET và FCE. KET, PET và FCE là 3 chứng chỉ tiếng Anh theo chuẩn quốc tế do Cambridge ESOL tổ chức thi và cấp chứng chỉ. KET (Key English Test): là chứng chỉ tiếng Anh tương đương trình độ sơ cấp A2 trên khung tham chiếu châu Âu. KET dành cho đối tượng là học sinh trung học cơ sở trở lê


Giáo trình Tiếng Anh- Intermediate – B1- PET- KET Giáo trình Tiếng Anh- Intermediate – B1- PET- KET

Hiện nay yêu cầu học tiếng Anh theo các chương trình khung B1 Châu Âu tại các trường đại học giành cho sinh viên và học viên cao học, nghiên cứu sinh hầu như là điều kiện bắt buộc. Dưới đây mình sẽ chia sẻ với các bạn một số tài liệu học tiếng anh (PET, KET, New English File Intermediate...) Hi vọng giúp ích được cho mọi người. Đầu tiên mình chia sẻ bộ giáo trình New English File Intermediate . Đố


Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------- Số: 01/2014/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014 THÔNG TƯ BAN HÀNH KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm