Xin trân trọng thông báo tới các đối tác & những anh chị em có nhu cầu thi chứng chỉ Tiếng Anh A2 B1 B2 & Chứng chỉ Tin Học IC3 trong tháng 8 như sau:
1. Ngày 14/8 của ĐH Vinh thi tại Hưng Yên + Tin IC3 tại Hà Nội
2. Ngày 21/8    
                         +)  ĐH Huế thi tại Hà Nội
                         +)  ĐH Hà Nội thi  tại Hà Nam
                         +)  ĐH Thái Nguyên thi tại Hà Nội
3. Ngày 28/8      
                          +)  ĐH Vinh thi tại Hà Nội + Hưng Yên
                          +)  ĐH Sư Phạm HCM thi tại Hà Nội
                          +)  Tin IC3 tại Hà Nội