Lịch thi tiếng Anh & Tin học tuần cuối tháng 05/2017 như sau:
 
1.Ngày 28/05 thi B1 B2 C1 của ĐH Sư phạm HCM
2.Ngày 03/06 thi B1 B2 của ĐH Hà Nội
3.Tin học IC3 thi hàng tuần, đi thi 90p. Đảm bảo đỗ 100%.
Ai ở xa không đi thi được xin thông báo mình sớm.