Tiếng Anh B1 Tin học IC3 là một chứng chỉ đã khá phổ biến khi nó là điều kiện cần có của không những thạc sĩ, tiến sĩ mà cả sinh viên và giáo viên anh văn. Nay chúng tôi hân hạnh thông báo lịch thi để thí sinh sắp sếp thời gian hợp lý. 

Thay vì mất nhiều ngày tìm kiếm nơi thi Tiếng Anh B1 và Tin học IC3, bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi có một đội ngũ chuyên môn là giảng viên trường Đại học đã có nhiều kinh nghiệm trong việc luyện thi Tiếng Anh B1 và Tin học IC3 cũng như soạn thảo các tài liệu ôn thi Tiếng Anh B1 và Tin học IC3.
Hãy liên hệ với người đại diện của chúng tôi. Mr Binh : 0978604809