Tổng hợp lịch thi Tiếng Anh & Tin tuần 25/9 như sau: 1. Ngày 25/9 thi Tin IC3 của ĐH Quốc Gia Hà Nội tại Hà Nội 2. Ngày 24/9 Thi A2 Tiếng Pháp của ĐH Hà Nội dành cho giáo viên tiểu học, THCS, thò 3. Ngày 25/9 Thi B1 B2 của ĐH Hà Nội dành cho giáo viên 4. Ngày 25/9 thi A2 B1 B2 của ĐH Vinh tại Vinh, Bắc Ninh(cách phía Tây Hà Nội 14km), Hưng Yên(cách phía Đông Hà Nội 8km) 5. Ngày 2/10 thi A2 B1 B2 của ĐH Thái Nguyên tại Hà Nội 6. Ngày 2/10 thi A2 B1 B2 của ĐHNN Huế tại Hà Nội. Trân trọng thông báo.