- Đại học ngoại ngữ Huế: 04/09/2016 thi tại Hà Nội
- Đại học Vinh 28/08/2016 tại ĐH Vinh và 28/08 thi tại Hưng Yên 
- Đại học Thái Nguyên 11/09/2016 tại Bắc Ninh
- Đại học Hà Nội 25/08/2016 thi tại Hà Nội
- Đại học Sư Phạm HCM ngày 28/8 tại Hà Nội