Chứng chỉ  tin học IC3, MOS đánh giá về kỹ năng tin học đã được IIG đưa về Việt Nam khá lâu, cập nhật sự thay đổi đó Bộ Thông tin truyền thông đã đưa ra Thông tư 03 – tiêu chuẩn mới cho kỹ năng CNTT cho thị trường lao động, yêu cầu người tham gia thị trường lao động phải đạt chuẩn và chứng chỉ tin học A, B đã không còn đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của công việc.
 

Từ những yêu cầu đó, Bộ Giáo dục đưa thông tư 07 hướng dẫn cho các trường ĐH, CĐ áp chuẩn đầu ra cho SV bám sát chuẩn do Bộ TTTT đã đưa ra. Bộ Nội vụ cũng yêu cầu toàn bộ những cán bộ công chức phải đạt được tiêu chuẩn về CNTT theo yêu cầu của Bộ TTTT.

Và mới đây bài thi IC3, MOS đã được Bộ TTTT công nhận chính thức hoàn toàn đảm bảo được những nội dung yêu cầu trong Thông tư số 03  (công văn đính kèm), được công nhận tương đương và sử dụng làm công cụ đánh giá chuẩn.Mời các bạn xem thông tư 03 của Bộ TTTT, Suppost Mr. Binh – 0978 604 809