Tin iC3 - Chứng chỉ tin học Quốc tế Tin iC3 - Chứng chỉ tin học Quốc tế

Liên kết cung cấp chứng chỉ tin học IC3 - Nhằm đáp ứng nhu cầu học và thi lấy chứng chỉ Tin học của các cán bộ, viên chức để xếp ngạch viên chức, được sự đồng ý của Ban giám đốc Học viện, Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với IIG Việt Nam và Khoa Công nghệ thông tin tổ chức các khóa học và thi Chứng chỉ Tin học IC3 tại Học viện. Tin ic3 Ý nghĩa của chứng chỉ tin học quốc tế


Phân biệt giữa IC3 – GS3 và IC3 – GS4 Phân biệt giữa IC3 – GS3 và IC3 – GS4

Nội dung IC3 GS3 IC3 GS4 Bài thi Xây dựng trên chuẩn kỹ năng GS3 Xây dựng trên chuẩn kỹ năng GS4 Nội dung thi Thi trên nền tảng Windows Vista và Office 2007 Thi trên nền tảng về Windows7 và Office 2010 Cập nhật thêm nội dung về mạng xã hội và ứng dụng Microsoft Access Chứng chỉ IC3 GS3 IC3 GS4


Giới thiệu về IC3 – GS4 Giới thiệu về IC3 – GS4

1. Tổng quan về bài thi IC3 GS4 GS4 (Global Standard 4) là tiêu chuẩn toàn cầu về năng lực sử dụng các ứng dụng công nghệ, thiết bị kỹ thuật số mới nhất hiện nay được công nhận bởi các tổ chức uy tín trên toàn thế giới. GS4 được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn của tổ chức International Society for Technology in Education (ISTE®) - Hoa Kỳ. IC3GS4 là phiên bản mới nhất trong hệ thống chứng chỉ IC3 được


Giới thiệu về IC3 – GS3 Giới thiệu về IC3 – GS3

1. IC3 là gì? IC3: The Internet and Computing Core Certification là chứng nhận quốc tế về sử dụng máy tính và Internet cơ bản Certiport sáng tạo. Bài thi đề cập đến những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất về công nghệ số mà ai cũng cần phải biết.Bài thi IC3 được thiết kế trên 25 ngôn ngữ khác nhau. Tại Việt Nam, thí sinh có thể lựa chọn 1 trong 2 ngôn ngữ: tiếng Anh hoặc tiếng Việt để thực hiện bài


Chứng Chỉ IC3 – IC3 Digital Literacy Certification Chứng Chỉ IC3 – IC3 Digital Literacy Certification

Hiện nay 78 quốc gia trên thế giới sử dụng Chứng chỉ IC3 làm chuẩn đánh giá trình độ công nghệ thông tin cơ bản cho học sinh, sinh viên và người lao động. Một loạt văn bản ban hành trong năm 2014 của các cơ quan quản lý Trung ương & Địa phương về chuẩn công nghệ thông tin cho thấy các cơ quan đã có những bước đi cụ thể và cứng rắn để chuẩn hóa trình độ tin học của đội ngũ lao động cũng như xu hướn


Công văn công nhận chứng chỉ tin học IC3-MOS tương đương thông tư 03 của bộ TTTT Công văn công nhận chứng chỉ tin học IC3-MOS tương đương thông tư 03 của bộ TTTT

Chứng chỉ tin học IC3, MOS đánh giá về kỹ năng tin học đã được IIG đưa về Việt Nam khá lâu, cập nhật sự thay đổi đó Bộ Thông tin truyền thông đã đưa ra Thông tư 03 - tiêu chuẩn mới cho kỹ năng CNTT cho thị trường lao động, yêu cầu người tham gia thị trường lao động phải đạt chuẩn và chứng chỉ tin học A, B đã không còn đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của công việc. Từ những yêu cầu đó, Bộ Giáo d