CHỨNG CHỈ C - TIN HỌC VĂN PHÒNG CHUYÊN NGHIỆP CHỨNG CHỈ C - TIN HỌC VĂN PHÒNG CHUYÊN NGHIỆP

Có thể thiết lập số sách giấy tờ, chứng từ, báo cáo kế toán theo quy định hiện hành của Bộ Tài Chính Giúp người học hiểu và làm các công việc kế toán cụ thể trong một doanh nghiệp Trang bị phương pháp và kỹ thuật tổ chức, quản lý dữ liệu kế toán trên Ms Excel


CHỨNG CHỈ B - TIN HỌC VĂN PHÒNG CHỨNG CHỈ B - TIN HỌC VĂN PHÒNG

Là khóa học giúp hoàn chỉnh những kiến thức chuyên sâu về Tin học Văn phòng Chương trình học uy tín và chất lượng, đào tạo học viên sử dụng thành thạo MS Office, MS Publisher, Office 365, SlideShare Giúp học viên có thêm những cơ hội việc làm hấp dẫn và nâng cao khả năng ứng dụng tin học nhuần nhuyễn trong học tập và đời sống


CHỨNG CHỈ A - TIN HỌC CƠ BẢN CHỨNG CHỈ A - TIN HỌC CƠ BẢN

Là khóa học cơ bản, nền tảng hỗ trợ việc tiếp thu dễ dàng các kiến thức Tin học chuyên sâu Rèn luyện kỹ năng, sử dụng hiệu quả Word, Excel, Powerpoint, Windows, Internet, Google Driver - Docs Trang bị những kiến thức tin học thiết thực, ứng dụng thường xuyên trong học tập và cuộc sống